Kategoriarkiv: Nyhende

Resultat klubbstevne Felt 21.4

Årets første klubbstevne i felt er unnagjort i Vangdalsåsen. Det var 3 deltakarar.

Resultatliste

Militær:
1. Joakim Sekkingstad 49 poeng
2. John Enstad 48 poeng
3. Håvard Brurok 30 poeng

Spesialpistol:
1. Joakim Sekkingstad 61 poeng
2. John Enstad 46 poeng

Fin:
1. Håvard Brurok 70 poeng

 

Klubbstevne lørdag 21. april

No på lørdag prøver vi oss på eit klubbstevne i felt på Vangdalsåsen. Stevnet begynner kl 11:00 og det er 50kr i påmeldingsavgift. Ein melder seg på ved oppmøte. Du kan skyte de fleste klasser untatt magnum. Vel Møtt :)

Oppdatering om bygginga av skytebanen

KPK held på å byggja standplasshus med varmestove, og bygget vart reist i haust men ikkje fullført utvendig. Det vantar platetak og noko kledning. Været var litt i mot oss under bygging og sutaket. Været har nok skuld i litt dårleg frammøte. No er det nytt år og vonar at interessen tek seg opp att, for å fullføra skytebanen. Skiveanlegget er ikkje starta på, men vonar at i gjennom året kan få starta på den. Bekken gjennom banen skal leggast i røyr i vår, for å få ein tilfredstillande 25m bane. Me arbeider med ein låne/leigeavtalar for å få litt inntekter på banen. Avtalen vert fullført før årsmøtet.

Skyteledere Dalatun Okober – April

Kvam Pistolklubb tatt opp som klubb i DSSN

Godt nytt år frå dynamiskgruppa! Me er no kommen til 2018 og Kvam Pistolklubb er fullverdig medlem i DSSN. Det betyr i praksis at me har stemmerett ved forbundstinget til DSSN og at klubben har påskriftrett til våpensøknadar for erverv til ervervsklassar under DSSN. Minner om å setta seg inn i ervervsreglane for DSSN.

Alle medlem må registrera seg på minidrett.nif.no

Det er no innført ny rutine for handtering av medlemskap i Kvam Pistolklubb. Frå og med 2018 vil alle medlemskap og kontingentar bli handtert via Norges Idrettsforbund sitt fellesregister på minidrett.nif.noDette betyr at alle medlem i Kvam Pistolklubb må gå inn og registrera seg på minidrett.nif.no. Her følgjer ein enkel framgangsmåte:

 1. 1. Gå inn på minidrett.nif.no og velg Ny bruker (dersom du ikkje har ein bruker frå før).
  2. Skriv inn mailadresse og klikk på Bekreft e-post.
  3. Fyll inn personalia og klikk på Lagre.

Same framgangsmåte kan ein nytta ved søknad om medlemskap, deretter:

 1. 4. Når profilen på minidrett er oppretta, velg Medlemskap.
  5. Klikk på Finn ny klubb og søk fram Kvam Pistolklubb.
  6. Velg Kvam Pistolklubb frå lista og send søknad.
  7. Du vil då få ei tilbakemelding når du er kobla til Kvam Pistolklubb sitt register.

Under medlemskap på Min idrett finn du også startkortet som du treng for å delta på NSF-stevner.

Første IPSC-stevne i klubben var ein suksess

(Video nederst i saken)

Ei storarta helg for Kvam Pistolklubb! Dynamiskgruppa hadde sitt andre IPSC-godkjenningskurs for skyttarar.  Sju flinke og motiverte deltakarar møtte til eit intensivt teorikurs fredag ettermiddag, og av desse var 5 nye medlem til klubben. Kurset haldt fram lørdagen, og vart avslutta på søndagen med praktisk skyteopplæring på vår nye skytebane i Vangdalsåsen.

Seinare på søndagen haldt klubben sitt første dynamiskstevne i Vangdalsåsen. Stevnet var klassifisert som level 2 som tilsvarar eit ope approbert stevne i NSF. Til vår store glede deltok heile 27 skyttarar på stevnet som var adskillig fleire enn me hadde rekna med. Stevnet starta kl. 15:00 og siste skot gjekk av i det siste rest av dagsljos rann ut kl. 20:00. Det kom tilreisande frå Bergen, Stord og Haugesund. Alle var blide og fornøyde og gratulerte oss med det nye anlegget, samt ønska oss lukka til vidare. At me i tillegg skulle vera så heldig med vêret hadde ingen freista håpa. Dette berre understreka kor flott arrangementet var, og laga ei perfekt ramma rundt debuten vår. Vel blåst, Kvam Pistolklubb!

Rune Strømme, leiar i dynamisk gruppe

Resultata kan finnast her: https://shootnscoreit.com/ipsc/match/5932/

Ledige plassar på dynamiskkurs 15.-17. september 2017

Det er framleis ledige plassar på IPSC godkjenningskurset helga 15.-17. september. Kurset blir halde fredag 18.00 – ca. 22.00 og lørdag 10.00 – ca. 16.00 i Dalatun, og søndag 10.00 – ca. 16.00 i Vangdalsåsen.

Påmelding til .

Som siste del av kurset og praktisk eksamen skal deltakarane vere med på eit level 2 stevne i Vangdalsåsen. Til dette stevnet må ein også registrere seg på Shoot ‘n Score It. Lenke til stevnet: http://shootnscoreit.com/ipsc/match/5932/

Under kan de lese om kurset som var sist:

 

IPSC-godkjenningskurs 27-29. desember