Oppdatering om bygginga av skytebanen

KPK held på å byggja standplasshus med varmestove, og bygget vart reist i haust men ikkje fullført utvendig. Det vantar platetak og noko kledning. Været var litt i mot oss under bygging og sutaket. Været har nok skuld i litt dårleg frammøte. No er det nytt år og vonar at interessen tek seg opp att, for å fullføra skytebanen. Skiveanlegget er ikkje starta på, men vonar at i gjennom året kan få starta på den. Bekken gjennom banen skal leggast i røyr i vår, for å få ein tilfredstillande 25m bane. Me arbeider med ein låne/leigeavtalar for å få litt inntekter på banen. Avtalen vert fullført før årsmøtet.

Skyteledere Dalatun Okober – April