Årsmøte Kvam Pistolklubb 2018

Velkommen til årsmøte for
Kvam Pistolklubb
Torsdag 22.02 kl 18:00
i Båthuset.

Forslag til saker sendes på e-post innen 18.02

Vel møtt