IPSC-godkjenningskurs 27-29. desember 2016

Det vert IPSC-godkjenningskurs 27-29. desember. Påmeldingsfrist er 18. desember (9 dagar før kursstart). Deltakeravgift: 0 NOK for medlemer i Kvam Pistolklubb (KVP), 1200,- for andre. Maks 10 plassar, medlem i Kvam Pistolklubb vert prioriterte. Kurset ligg også i terminlista til DSSN. Påmelding til .

Krav til deltakar

For å delta på kurset må deltakar vere medlem i klubb tilslutta DSSN (f.eks. Kvam Pistolklubb), og ha tilgang til følgjande utstyr:

  • Håndvåpen godkjent til dynamisk (minimum 9×19 mm, sjå regelverk for divisjonar).
  • Belte og hylster godkjent for dynamisk (sjå regelverk kapittel 5.2)
  • Magasin og reservemagasin for til saman minimum 32 skudd, og minst 2-3 magasinhaldarar.
  • Hørselvern og vernebriller.

Kursopplegg

  • Teoriprøve vert sendt ut på e-post ei veke før kursstart, denne må leverast ferdig utfylt første kursdag. Kravet for bestått teori er 75% (30 av 40 rette).
  • 27. des: Kursstart, teoriundervisning i Dalatun frå kl. 14.
  • 28. des: Tørrtrening på basisferdigheiter i Dalatun frå kl. 14.
  • 29. des: Gjennomføring av basisferdigheiter og skyting i bevegelse. Felles avreise frå Kvam med oppmøte kl. 14.00. Destinasjon Bergen Sportskytterklubb sin skytebane (adresse Lotheveien 1, sjå kartlenke).
  • 8. jan: Level 2 eksamensstevne på skytebanen til BSK (http://dssn.no/index.php?doc=events&task=detaljer&id=N2268)

Eksamenstevnet

Kravet for bestått kurs er at eleven gjennomfører enten eitt level 2 stevne eller 2 stk level 1 stevner innan 1 måned frå kursstart. Det må vere IPSC-stevner (sivilpistol eller steel challenge tel ikkje). Det vert lagt til rette til at elevane deltek på eit eige level 2 stevne arrangert av Kvam Pistolklubb på BSK sin skytebane 8. januar.

Vil anbefale deltakarane til å begynne å kikke på og gjere seg kjent med Handgun-regelverket: http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf Still spørsmål om det er noko de lurer på.