Treningar i Vangdalsåsen torsdagar frå kl 1800 til 2200

  

Støyping av grunnen er no ferdig utført. Snart klar for reising av bygget, som me ser fram til.

Håvard Brurok tok domarkurs i vinter og er registrert.

Tysdag 4.juni var det tryggleikskontroll på KPK sine banar for start skyting med grove våpen.

Alle banar er i utgangspunktet godkjente, ein del rydding på feltbanen etter kommentar frå SU.

Har fått godkjenning til i august då skyttarlaget vil starta med sin skyting. Det vert då ein ny avtale av treningsdagar.

ØJF har no måndag og onsdag. KPK har torsdagar frå kl 1800 til 2200.

Torsdag var det fyste trening på 25 m banen. Det vert litt provisorisk i starten, men noko måtte me gjera for å få litt utetrening.

Med venleg helsing

Kåre Skutevik