Koronatiltak

Frå og med onsdag 8. april vert bana i Vangdalåsen åpna att. Det er innført ein del nye rutiner pga Korona viruset. Det er satt ut desinfeksjon og eingangshansker ved inngangsdøra til varmestova og inne på 25 meter standplass.

Denne instruksen finn du og på inngangsdøra :

Gjeldane frå 07.04.2020

– Sprit hendene.
Ta på og bruk eingangshansker ved heising og senking av flagg og ved åpning og lukking av og dører og luker.

– Hald avstand på 2 meter til nærmaste skyttar. Den enkelt skytter er sjølv ansvarlig for å følgje myndinghetenes pålegg når det gjelder avstand 2 meter til andre personer og dei generelle hygienerådene.

– Ved bruk av pappblinkar må skyttaren medbringe dette sjølv og bruke egne lappar. Ta med blinkane frå bana etter skyting.

– Bruk helst oppsatte Sjølvanvisere

– Ikkje benytt skyteloggen. Send SMS til 98 85 54 36 for registrering.

– Det er ikkje tillat å låne bort eget våpen/skytterutstyr. Dette kan medføre økt smittefare.

– Prøv å begrense antall berøringspunkt.

– Sprit hendene etter skyting

Max antall personer som kan skyte samtidig er 4 stk. Dette pga det er lagra ein del byggematerialer på 25 m standplass og det er ikkje plass til fleire enn 4 personar samtidig, når ein skal overhalde 2 meter avstand.

Det er satt opp sjølvanvisere på 15m, 45m,50m og 70m.
Me ser helst att ein nyttar desse då med reduserer antall berøringspunkter.

Ellers vil me påminne alle att det ikkje lov å skyte 1 påskedag iht hovedinstruksen som gjeld for anlegget i Vangdalåsen.

Skyting i dalatun med skyteleder vil ikkje bli opna inntil videre siden det er vanskelig å overholde tiltakene satt av NIF. mtp. avstand og antall skyttere.

Er noe uklart så spør. 

-styret-

Magnumstemnet som var den 4. august

Klubben hadde opent magnum-feltstevne i Vangdalsåsen den 4. august som hausta mykje skryt frå langtveisfarande skyttarar. Me hadde deltakarar frå Haugesund, Sandnes, Etne, Nordhordland, Voss, Tysnes, Bergen, Åsane, og sjølvsagt Kvam. Til saman hadde stemnet 56 startar, fordelt på 32 i Magnum 1 og 24 i Magnum 2. Sola skein under heile stemnet, og det var kjekt å få gode tilbakemeldingar på løypa. Stor takk til alle som hjalp til på dugnad både før, under og etter stemnet, til dømes med å sette opp skiver og med mat. Det vart også skrive om stemnet i avisa Hordaland Folkeblad.

Sjå vedlagt resultat på pdf:

Første runde tildeling av NM-plassar dynamisk

Kvam Pistolklubb har i første runde fått tildelt ein plass til NM i dynamisk pistol. Det er mogleg at klubben blir tildelt fleire plassar i neste runde.

Dersom du er interessert må KPK etterspørre fleire plassar. Som skyttar må du då først gjere følgjande:

  1. Meld deg på NM2018 Viking match i Shoot’n Score It. Link: https://shootnscoreit.com/ipsc/match/6892/
  2. Send ei melding til  om at du er interessert

Bakgrunn: Tildeling runde 1 – Kvam Pistolklubb

 

Klubbstevne lørdag 21. april

No på lørdag prøver vi oss på eit klubbstevne i felt på Vangdalsåsen. Stevnet begynner kl 11:00 og det er 50kr i påmeldingsavgift. Ein melder seg på ved oppmøte. Du kan skyte de fleste klasser untatt magnum. Vel Møtt :)