Dynamisk sportsskyting

Våren 2016 oppretta KPK ei undergruppe med formål å bli godkjent klubb for dynamisk sportsskyting.

Dynamisk sportsskyting er ei skytegren kvar ein prøver å foreina dei tre elementa hurtighet, kraft og presisjon ved å bruke eit våpen av ei viss minstekraft til å skyta på poenggivande skiver over kortast mogleg tid. Dette er ei svært dynamisk skyteform med stor grad av variasjon, og ein ser aldri samme øving to gongar. Dette har gjort dynamisk sportsskyting svært populært i Noreg med stadig fleire deltakarar.

I Noreg er sporten organisert gjennom klubbar tilslutta Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), og internasjonalt av International Practical Shooting Confederation (IPSC). Ved medlemskap i DSSN kan ein difor reise internasjonalt og delta på IPSC-stevner.

Sidan dette er ei skyteform kvar ein i stor grad skyt under røyrsle er det ekstra stort fokus på sikkerheit, og det krevst difor eige godkjenningskurs for å drive med dynamisk sportsskyting i tillegg til vanleg sikkerheitskurs.