Utmelding

All utmelding frå Kvam Pistolklubb må skje skriftleg, enten:

  • per e-post til:epost leiar, eller
  • per brev til: Kvam Pistolklubb, postboks 162, 5601 Norheimsund

Utmelding må skje seinast 31.12 året FØR utmeldinga skal gjelde frå. Utmelding per e-post må skje frå ei e-postadresse som er registrert på medlemmet.