Kontakt

Kvam Pistolkubb i Kvam herad vart stifta 19. januar 1983. Me held til innandørs i Dalatun i vinterhalvåret og ute i Vangdalsåsen på sumaren. Klubben er tilslutta Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Skyttarforbund (NSF) og Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), og har i dag omlag 75 medlem.

Generell kontaktinformasjon

  • Epostepost kvampistolklubb
  • Kontaktperson: Håvard Brurok, 988 55 436
  • Adresse: Postboks 162, 5601 Norheimsund
  • Org. nr.: 993 035 459

Styret for 2022

Formann Håvard Brurok 988 55 436
Nestformann John Enstad
Kasserar Per Andre Bruflat
Skrivar Atle Jansen
Styremedlem Kåre Skutevik
Styremedlem Kjetil Mo Hovland
Varamedlem Alf Henning Sørstrømmen

Andre kontaktpersonar

Utdanningskontakt Kjetil Mo Hovland 951 20 803
Dynamiskgruppa Simon Ravn
Materialforvaltar Håvard Brurok
Representant Dalatun Hogne Norheim 993 92 730
Samarbeidsutval SU John Enstad, Kjetil Mo Hovland (reserve)
Byggestyret Håvard Brurok, John Enstad, Morten Sleire
Webansvarleg Øyvind F. Kvittingen oyvindfk@gmail.com 90506324

Påmelding til KPK sine stevner

Om ikkje anna er opplyst, nytt denne e-postadressa ved påmelding: registrering e-post

Oppdatert 20.04.2022