Kontakt

Kvam Pistolkubb i Kvam herad vart stifta 19. januar 1983. Me held til innandørs i Dalatun i vinterhalvåret og ute i Vangdalsåsen på sumaren. Klubben er tilslutta Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Skyttarforbund (NSF) og Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), og har i dag omlag 75 medlem.

Generell kontaktinformasjon

  • Epostepost kvampistolklubb
  • Kontaktperson: Håvard Brurok, 988 55 436
  • Adresse: Postboks 162, 5601 Norheimsund
  • Org. nr.: 993 035 459

Styret for 2019

Formann Håvard Brurok 988 55 436
Nestformann John Enstad
Kasserar Per Andre Bruflat
Skrivar Joakim Sekkingstad
Styremedlem Morten Sleire
Styremedlem Kjetil Mo Hovland
Varamedlem Rune Strømme

Andre kontaktpersonar

Utdanningskontakt Kjetil Mo Hovland 951 20 803
Dynamiskgruppa Rune Strømme  955 58 375
Materialforvaltar Håvard Brurok
Representant Dalatun Hogne Norheim 993 92 730
Samarbeidsutval Håvard Brurok,
John Enstad, Kjetil Mo Hovland
Byggestyret Håvard Brurok, John Enstad, Morten Sleire
Webansvarleg Hallvard Fosso
Valnemnd Torvald Tørvik, Nils Einar Tveit

Påmelding til KPK sine stevner

Om ikkje anna er opplyst, nytt denne e-postadressa ved påmelding: registrering e-post

Oppdatert 9. mars 2019