Klubbstevne standardpistol (5) den 16. august kl. 18.00

Det vert klubbstevne innandørs i Dalatun tirsdag 16. august kl. 18.00. Førehandspåmelding kvelden før til e-postadressa registrering e-post inntil kl. 21.00. Påmelding 50 kr betalast ved start. Ta med nøyaktig sum (ingen veksling).