Klubbstevne finpistol (6F) den 12. juli kl. 18.00

Det vert klubbstevne innandørs i Dalatun tirsdag 12. juli kl. 18.00. Førehandspåmelding kvelden før til e-postadressa registrering e-post inntil kl. 21.00. Påmelding 50 kr betalast ved start. Ta med nøyaktig sum (ingen veksling).