Uttak til NM dynamisk pistol 1-2 September

Kan du tenke deg å delta på NM dynamisk pistol? Klubben vil i år få tildelt NM-plassar basert på medlemstalet, og må fordele desse plassane innad i klubben. Ta kontakt med leiar for dynamiskgruppa i KPK dersom du er interessert. Meir informasjon ligg på vedlagt PDF:  DSSN – Uttak NM Pistol 2018