Nye godkjente dynamiske skyttarar

Tunnelen i BSK

Me vil gratulere alle deltakarane som hadde kurs i dynamisk sportsskyting i romjula med bestått eksamenstevne. Stevnet føregikk hos Bergen Sportskytterklubb etter nyttår, og bestod av 7 stager og over 111 skudd. Stagane var varierte med både sterk, svak og tohånds skyting, stål og papp, og skyting under røyrsle. Alle kursdeltakarane viste sikker handtering og uttrykte at det var moro og lærerikt, som lovar godt for utviklinga av dynamiskgruppa. Me håpar det gav meirsmak! For andre som er interesserte er det mogleg det blir satt opp ekstra godkjenningskurs i løpet av våren.