God framdrift i bygginga av Vangdalsåsen skytebane

GBS entreprenor

GBS entreprenør har god framdrift i bygginga av Vangdalsåsen skytebane.

Plankart:

Sjå i bileteserien under korleis det ser ut i midten av juni:

Hagle trap
Hagle trap
Hagle skeet
Hagle skeet
Riflebane
Riflebane
Felles parkering
Felles parkering
Pistol og elgbane
Pistol og elgbane
Pistol og elgbane
Pistol og elgbane
Pistol 25 og 50 m
Pistol 25 og 50 m
Pistol og elgbane
Pistol og elgbane
Pistol 50 m og elgbane
Pistol 50 m og elgbane
Pistol 25 m
Pistol 25 m
Voll 25 m
Voll 25 m
Frå skiver mot standplass på 25 m
Frå skiver mot standplass på 25 m
Veg til skivene på pistol- og elgbane
Veg til skivene på pistol- og elgbane
Standplass pistol
Standplass pistol
Pistol og elgbane
Pistol og elgbane
Pistol 50 og 25 m
Pistol 50 og 25 m
Veg til feltbane
Veg til feltbane
Veg til feltbane
Veg til feltbane
Rifle 200 m på venstre side
Rifle 200 m på venstre side
Feltbane på høgre side
Feltbane på høgre side
Feltbane retning nordover
Feltbane retning nordover
Feltbane retning nord-aust
Feltbane retning nord-aust
Feltbane retning nord-aust
Feltbane retning nord-aust
Feltbane retning aust
Feltbane retning aust
Feltbane retning aust-sør-aust
Feltbane retning aust-sør-aust
Feltbane retning retning sør-aust
Feltbane retning retning sør-aust