Bane- og feltskyting

Under er ein oversikt over alle pistolprogramma til Norges Skytterforbund. Komplett reglement for alle disiplinar ligg på NSF sine heimesider: NSF konkurransereglement

Feltskyting

Svært populær disiplin som føregår utandørs. Skyttarane går gjennom ulike løyper kvar typer skiver og avstand varierer.

 • Finfelt (1F): Kal. 5.6 mm (.22”), Long Rifle randtenningspatroner.
 • Grovfelt (1G): Kal. 7.62 mm – 9,65 mm (kal. 0.30” – kal. 0.38”)
 • Militærfelt (1M): Kal. 9 mm – 11.56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”), kulevekt min 100,0 grain, faktorkrav ≥ 120.
 • Revolverfelt (1R): Kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal 0.455”)
 • Spesialpistol (1SP): Kal. 5,6 mm tom. 11,56 mm (kal. .22LR – kal.0.455”).
 • Spesialrevolver (1SR): Kal. 5,6 mm tom. 11,56 mm (kal. .22LR – kal.0.455”).
 • Magnum 1 (1M1): kal. .357, tom. kal. .40. Kulevekt min 140.0 grain, faktorkrav ≥ 190.
 • Magnum 2 (1M2): kal. .41, til og med kal. .505. Kulevekt min 210.0 grain, faktorkrav ≥ 275.

Baneskyting

Baneskyting føregår stort sett på 25 m og 50 m bane. Eit stevne består normalt av 12 serier a 5 skudd, totalt 60 skudd.

 • Fripistol (2A): (Ord) 5,6 mm (.22″ LR patroner).
 • Fripistol (2B): (Colt 25 m) 5,6 mm (.22″ LR patroner).
 • Luftpistol (3A): (Ord) 4,5 mm (.177″)
 • Luftpistol (3B): Fallfigur 4,5 mm (.177″)
 • Luftpistol (3C): Standard 4,5 mm (.177″)
 • Sprintluft (3D): 4,5 mm (.177″)
 • Silhuettpistol (4): 5,6 mm (.22″) Minste kulevekt 2.53 g = 39 gr;
  lågaste hastighet 250 m/sekund, målt 2 m frå munningen.
 • Standardpistol (5): 5,6 mm (.22″ LR patroner).
 • Finpistol (6F): 5,6 mm (.22″ LR patroner).
 • Grovpistol (6G): 7,62 mm – 9,65 mm (.30″-.38″) ”High power” og magnumammunisjon er forbudt.
 • Hurtigpistol (7F): Fin 5,6 mm (.22 LR patroner).
 • Hurtigpistol (7G): Grov 7,62 mm – 9,65 mm (.30”-.38”) ”High power” og magnumammunisjon er forbudt.
 • Hurtigpistol (7M): Militær kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”) Kulevekt min 100,0 grain, faktorkrav ≥ 120.
 • Hurtigpistol (7R): Revolver Kal. 9 mm – 11.56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”)

 

NAIS

«Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion» (NAIS) er eit ferdighetsmerke som følgjer internasjonal standard. Merket vart stifta i 1939 for rifleskyting, og vart i 1994 utvida til pistol, leirdue, og viltmål. Pistol blir skote einhands i fin eller grov klasse.

 • Nais Fin (8F): 5.6 mm (.22”) – .32″
 • Nais Grov (8G): Frå og med 9 mm og oppover.

 

PPC

Precision Pistol Competition (PPC) er ein ganske ny disiplin i Norge. Skytingen går på tid, og ein skyt med pistol og revolver på avstandane 3, 7, 15, 25 og 50 yards, i forskjellige stillingar som liggjande på magen, sitjande, kneståande, og ståande. Sporten er stor i USA, Sverige, Tyskland, Australia og Canada.

 • P1 = Revolver 1500 (R1500),
 • P2 = Pistol 1500 (P1500)
 • P3 = Standard revolver 6″ (SR6)
 • P4 = Standard revolver 4″ (SR4)
 • P5 = Standard revolver 2,75″ (SR2,75)
 • P6 = Standard pistol 5″ (SP5)
 • P7 = Standard pistol 5″ faste siktemidler (SP5FS)
 • P8 = Open
 • PN1 = Feltrevolver (FR60)
 • PN2 = Feltpistol (FP60)
 • PN3 = Spesialrevolver (SR48)
 • PN4 = Spesialpistol (SP48)