Kategoriarkiv: Nyhende

Oppdatering om bygginga av skytebanen

KPK held på å byggja standplasshus med varmestove, og bygget vart reist i haust men ikkje fullført utvendig. Det vantar platetak og noko kledning. Været var litt i mot oss under bygging og sutaket. Været har nok skuld i litt dårleg frammøte. No er det nytt år og vonar at interessen tek seg opp att, for å fullføra skytebanen. Skiveanlegget er ikkje starta på, men vonar at i gjennom året kan få starta på den. Bekken gjennom banen skal leggast i røyr i vår, for å få ein tilfredstillande 25m bane. Me arbeider med ein låne/leigeavtalar for å få litt inntekter på banen. Avtalen vert fullført før årsmøtet.

Skyteledere Dalatun Okober – April

Kvam Pistolklubb tatt opp som klubb i DSSN

Godt nytt år frå dynamiskgruppa! Me er no kommen til 2018 og Kvam Pistolklubb er fullverdig medlem i DSSN. Det betyr i praksis at me har stemmerett ved forbundstinget til DSSN og at klubben har påskriftrett til våpensøknadar for erverv til ervervsklassar under DSSN. Minner om å setta seg inn i ervervsreglane for DSSN.

Alle medlem må registrera seg på minidrett.nif.no

Det er no innført ny rutine for handtering av medlemskap i Kvam Pistolklubb. Frå og med 2018 vil alle medlemskap og kontingentar bli handtert via Norges Idrettsforbund sitt fellesregister på minidrett.nif.noDette betyr at alle medlem i Kvam Pistolklubb må gå inn og registrera seg på minidrett.nif.no. Her følgjer ein enkel framgangsmåte:

 1. 1. Gå inn på minidrett.nif.no og velg Ny bruker (dersom du ikkje har ein bruker frå før).
  2. Skriv inn mailadresse og klikk på Bekreft e-post.
  3. Fyll inn personalia og klikk på Lagre.

Same framgangsmåte kan ein nytta ved søknad om medlemskap, deretter:

 1. 4. Når profilen på minidrett er oppretta, velg Medlemskap.
  5. Klikk på Finn ny klubb og søk fram Kvam Pistolklubb.
  6. Velg Kvam Pistolklubb frå lista og send søknad.
  7. Du vil då få ei tilbakemelding når du er kobla til Kvam Pistolklubb sitt register.

Under medlemskap på Min idrett finn du også startkortet som du treng for å delta på NSF-stevner.

Første IPSC-stevne i klubben var ein suksess

(Video nederst i saken)

Ei storarta helg for Kvam Pistolklubb! Dynamiskgruppa hadde sitt andre IPSC-godkjenningskurs for skyttarar.  Sju flinke og motiverte deltakarar møtte til eit intensivt teorikurs fredag ettermiddag, og av desse var 5 nye medlem til klubben. Kurset haldt fram lørdagen, og vart avslutta på søndagen med praktisk skyteopplæring på vår nye skytebane i Vangdalsåsen.

Seinare på søndagen haldt klubben sitt første dynamiskstevne i Vangdalsåsen. Stevnet var klassifisert som level 2 som tilsvarar eit ope approbert stevne i NSF. Til vår store glede deltok heile 27 skyttarar på stevnet som var adskillig fleire enn me hadde rekna med. Stevnet starta kl. 15:00 og siste skot gjekk av i det siste rest av dagsljos rann ut kl. 20:00. Det kom tilreisande frå Bergen, Stord og Haugesund. Alle var blide og fornøyde og gratulerte oss med det nye anlegget, samt ønska oss lukka til vidare. At me i tillegg skulle vera så heldig med vêret hadde ingen freista håpa. Dette berre understreka kor flott arrangementet var, og laga ei perfekt ramma rundt debuten vår. Vel blåst, Kvam Pistolklubb!

Rune Strømme, leiar i dynamisk gruppe

Resultata kan finnast her: https://shootnscoreit.com/ipsc/match/5932/

Ledige plassar på dynamiskkurs 15.-17. september 2017

Det er framleis ledige plassar på IPSC godkjenningskurset helga 15.-17. september. Kurset blir halde fredag 18.00 – ca. 22.00 og lørdag 10.00 – ca. 16.00 i Dalatun, og søndag 10.00 – ca. 16.00 i Vangdalsåsen.

Påmelding til .

Som siste del av kurset og praktisk eksamen skal deltakarane vere med på eit level 2 stevne i Vangdalsåsen. Til dette stevnet må ein også registrere seg på Shoot ‘n Score It. Lenke til stevnet: http://shootnscoreit.com/ipsc/match/5932/

Under kan de lese om kurset som var sist:

 

IPSC-godkjenningskurs 27-29. desember 2016

IPSC godkjenningskurs 15.-17. september

Det blir arrangert godkjenningskurs for nye dynamiske skyttarar i helga veke 37, den 15. – 17. september. Kurset blir halde fredag 18.00 – ca. 22.00 og lørdag 10.00 – ca. 16.00 i Dalatun, og søndag 10.00 – ca. 16.00 i Vangdalsåsen. Påmelding til .

Treningar i Vangdalsåsen torsdagar frå kl 1800 til 2200

  

Støyping av grunnen er no ferdig utført. Snart klar for reising av bygget, som me ser fram til.

Håvard Brurok tok domarkurs i vinter og er registrert.

Tysdag 4.juni var det tryggleikskontroll på KPK sine banar for start skyting med grove våpen.

Alle banar er i utgangspunktet godkjente, ein del rydding på feltbanen etter kommentar frå SU.

Har fått godkjenning til i august då skyttarlaget vil starta med sin skyting. Det vert då ein ny avtale av treningsdagar.

ØJF har no måndag og onsdag. KPK har torsdagar frå kl 1800 til 2200.

Torsdag var det fyste trening på 25 m banen. Det vert litt provisorisk i starten, men noko måtte me gjera for å få litt utetrening.

Med venleg helsing

Kåre Skutevik