Klubbstevner i Dalatun vår/ sumar 2017

I vår/ sumar arrangerer Kvam Pistolklubb følgjande klubbstevner:

Tirsdag 25/4 kl 18:00 – VM FIN
Tirsdag 30/5 kl 18:00 – Standard
Tirsdag 27/6 kl 18:00 – Finpistol
Kr 50.-
Vel møtt!