Bli medlem

Oppdatert 10. desember 2017

Rutine for handtering av medlemskap i Kvam Pistolklubb frå 2018

Det er no innført ny rutine for handtering av medlemskap i Kvam Pistolklubb. Frå og med 2018 vil alle medlemskap og kontingentar bli handtert via Norges Idrettsforbund sitt fellesregister på minidrett.nif.noDette betyr at alle medlem i Kvam Pistolklubb må gå inn og registrera seg på minidrett.nif.no. Her følgjer ein enkel framgangsmåte:

 1. 1. Gå inn på minidrett.nif.no og velg Ny bruker (dersom du ikkje har ein bruker frå før).
  2. Skriv inn mailadresse og klikk på Bekreft e-post.
  3. Fyll inn personalia og klikk på Lagre.

Same framgangsmåte kan ein nytta ved søknad om medlemskap, deretter:

 1. 4. Når profilen på minidrett er oppretta, velg Medlemskap.
  5. Klikk på Finn ny klubb og søk fram Kvam Pistolklubb.
  6. Velg Kvam Pistolklubb frå lista og send søknad.
  7. Du vil då få ei tilbakemelding når du er kobla til Kvam Pistolklubb sitt register.

Under medlemskap på Min idrett finn du også startkortet som du treng for å delta på NSF-stevner.

Nye medlem

Sikkerheitskurs for nye NSF-medlem

Nye medlem som ikkje har søkt overgang frå annan klubb må (etter å ha sendt søknad via Min idrett) gjennomføre grunnleggande sikkerhetskurs (nybegynnarkurs) i pistolskyting med både teori og praksis.

Til kurset treng ein hørselvern og briller. Ein lærer mellom anna om sikker våpenhandtering, grunnleggande skyteteknikk og ulike skyteprogram. Kursavgifta dekker ammunisjon, lån av våpen og medlemsavgift til KPK og NSF for inneverande kalenderår.

Kravet til grunnleggande opplæring gjeld for alle pistolklubbar tilknytta Norges Skytterforbund. Dersom søkarar kan dokumentere tilsvarande våpenopplæring frå andre klubbar, Politiet, Forsvaret osv. må det avgjerast individuelt om sikkerhetskurset likevel må takast. Som regel gir ikkje opplæring frå Politiet og Forsvaret tilstrekkeleg kunnskap om sportsskyting.

Erverv av handvåpen til sportsskyting

Klubben har pistolar til utlån på fellestreningar. Dei som ynskjer å erverve eige våpen må vere fylt 21 år, vore medlem i 6 månadar og møtt fram på 10 treningar eller dugnadar. Politiet krev dokumentasjon på aktivitet for å erverve og inneha handvåpen til konkurranse, og det er strenge krav til oppbevaring og transport.