Feltskyting

Feltskyting er ein svært populær disiplin i Norges Skytterforbund som føregår utandørs. Skyttarane går gjennom ulike løyper kvar typer skiver og avstand varierer.

Nedanfor er ei oversikt over feltklassane. Komplett reglement ligg på NSF sine heimesider: NSF konkurransereglement

Klassar i feltskyting:

  • Finfelt (1F): Kal. 5.6 mm (0,22”), Long Rifle randtenningspatronar.
  • Grovfelt (1G): Kal. 7.62 mm – 9,65 mm (kal. 0,30” – kal. 0,38”)
  • Militærfelt (1M): Kal. 9 mm – 11.56 mm (kal. 0,355” – kal. 0,455”), kulevekt min 100 grain, faktorkrav ≥ 120.
  • Revolverfelt (1R): Kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0,355” – kal 0,455”)
  • Spesialpistol (1SP): Kal. 5,6 mm tom. 11,56 mm (kal. 0,22 LR – kal. 0,455”).
  • Spesialrevolver (1SR): Kal. 5,6 mm tom. 11,56 mm (kal. 0,22 LR – kal. 0,455”).
  • Magnum 1 (1M1): Kal. 9 mm tom. 10,2 mm (kal. 0,357″, tom. kal. 0,40″). Kulevekt min 140 grain (9 gram), faktorkrav ≥ 190.
  • Magnum 2 (1M2): Kal 10,4 mm tom 12,8 mm (kal. 0,41″, til og med kal. 0,505″). Kulevekt min 210 grain (13,6 gram), faktorkrav ≥ 275.
Liggjande feltskyting