Koronatiltak

Frå og med onsdag 8. april vert bana i Vangdalåsen åpna att. Det er innført ein del nye rutiner pga Korona viruset. Det er satt ut desinfeksjon og eingangshansker ved inngangsdøra til varmestova og inne på 25 meter standplass.

Denne instruksen finn du og på inngangsdøra :

Gjeldane frå 07.04.2020

– Sprit hendene.
Ta på og bruk eingangshansker ved heising og senking av flagg og ved åpning og lukking av og dører og luker.

– Hald avstand på 2 meter til nærmaste skyttar. Den enkelt skytter er sjølv ansvarlig for å følgje myndinghetenes pålegg når det gjelder avstand 2 meter til andre personer og dei generelle hygienerådene.

– Ved bruk av pappblinkar må skyttaren medbringe dette sjølv og bruke egne lappar. Ta med blinkane frå bana etter skyting.

– Bruk helst oppsatte Sjølvanvisere

– Ikkje benytt skyteloggen. Send SMS til 98 85 54 36 for registrering.

– Det er ikkje tillat å låne bort eget våpen/skytterutstyr. Dette kan medføre økt smittefare.

– Prøv å begrense antall berøringspunkt.

– Sprit hendene etter skyting

Max antall personer som kan skyte samtidig er 4 stk. Dette pga det er lagra ein del byggematerialer på 25 m standplass og det er ikkje plass til fleire enn 4 personar samtidig, når ein skal overhalde 2 meter avstand.

Det er satt opp sjølvanvisere på 15m, 45m,50m og 70m.
Me ser helst att ein nyttar desse då med reduserer antall berøringspunkter.

Ellers vil me påminne alle att det ikkje lov å skyte 1 påskedag iht hovedinstruksen som gjeld for anlegget i Vangdalåsen.

Skyting i dalatun med skyteleder vil ikkje bli opna inntil videre siden det er vanskelig å overholde tiltakene satt av NIF. mtp. avstand og antall skyttere.

Er noe uklart så spør. 

-styret-