1. påskedagsstevne hos Odda Pistolklubb

Odda 27.3.2016

1. påskedag reiste 6 kvemmingar på hurtigpistolstevne hos Odda Pistolklubb. Me hadde deltakarar i fin, militær og revolver.