Nye godkjente dynamiske skyttarar

Tunnelen i BSK

Me vil gratulere alle deltakarane som hadde kurs i dynamisk sportsskyting i romjula med bestått eksamenstevne. Stevnet føregikk hos Bergen Sportskytterklubb etter nyttår, og bestod av 7 stager og over 111 skudd. Stagane var varierte med både sterk, svak og tohånds skyting, stål og papp, og skyting under røyrsle. Alle kursdeltakarane viste sikker handtering og uttrykte at det var moro og lærerikt, som lovar godt for utviklinga av dynamiskgruppa. Me håpar det gav meirsmak! For andre som er interesserte er det mogleg det blir satt opp ekstra godkjenningskurs i løpet av våren.

IPSC-godkjenningskurs 27-29. desember 2016

Det vert IPSC-godkjenningskurs 27-29. desember. Påmeldingsfrist er 18. desember (9 dagar før kursstart). Deltakeravgift: 0 NOK for medlemer i Kvam Pistolklubb (KVP), 1200,- for andre. Maks 10 plassar, medlem i Kvam Pistolklubb vert prioriterte. Kurset ligg også i terminlista til DSSN. Påmelding til .

Krav til deltakar

For å delta på kurset må deltakar vere medlem i klubb tilslutta DSSN (f.eks. Kvam Pistolklubb), og ha tilgang til følgjande utstyr:

  • Håndvåpen godkjent til dynamisk (minimum 9×19 mm, sjå regelverk for divisjonar).
  • Belte og hylster godkjent for dynamisk (sjå regelverk kapittel 5.2)
  • Magasin og reservemagasin for til saman minimum 32 skudd, og minst 2-3 magasinhaldarar.
  • Hørselvern og vernebriller.

Kursopplegg

  • Teoriprøve vert sendt ut på e-post ei veke før kursstart, denne må leverast ferdig utfylt første kursdag. Kravet for bestått teori er 75% (30 av 40 rette).
  • 27. des: Kursstart, teoriundervisning i Dalatun frå kl. 14.
  • 28. des: Tørrtrening på basisferdigheiter i Dalatun frå kl. 14.
  • 29. des: Gjennomføring av basisferdigheiter og skyting i bevegelse. Felles avreise frå Kvam med oppmøte kl. 14.00. Destinasjon Bergen Sportskytterklubb sin skytebane (adresse Lotheveien 1, sjå kartlenke).
  • 8. jan: Level 2 eksamensstevne på skytebanen til BSK (http://dssn.no/index.php?doc=events&task=detaljer&id=N2268)

Eksamenstevnet

Kravet for bestått kurs er at eleven gjennomfører enten eitt level 2 stevne eller 2 stk level 1 stevner innan 1 måned frå kursstart. Det må vere IPSC-stevner (sivilpistol eller steel challenge tel ikkje). Det vert lagt til rette til at elevane deltek på eit eige level 2 stevne arrangert av Kvam Pistolklubb på BSK sin skytebane 8. januar.

Vil anbefale deltakarane til å begynne å kikke på og gjere seg kjent med Handgun-regelverket: http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf Still spørsmål om det er noko de lurer på.

KPK tatt opp som prøveklubb i DSSN

Me  har gleda av å kunngjera at Kvam Pistolklubb er tatt opp i DSSN som provsional klubb med endelig godkjenning om 12 månadar. Kvam Pistolklubb har fått tildelt klubbkoden KVP.

Me jobbar med å få til eit IPSC godkjenningskurs for utøvarar i romjula. Me kjem tilbake med tid og stad. Teorien vil bli halden på eigna stad i kommunen, medan me må belaga oss på å reisa til Bergen for den praktiske delen av kurset. Me skal prøva å leggja opp kurset slik at me klarar oss med ein dag i Bergen. I tillegg må dei som går kurset gjennomføra 2 stevner innan ein månad etter kurset for å bli godkjent.

Då er det berre for aspirerende dynamikarar å ha dette i bakhovudet når ein legg planar for romjula.

Med vennleg helsing
Rune Strømme
Dynamisk gruppe
Kvam Pistolklubb